Site news

Picture of Admin User
PHÚC TRA 20 E,F
by Admin User - Friday, 21 July 2017, 3:26 PM
 

 
Picture of Admin User
PHÚC TRA DH20 ABCD
by Admin User - Friday, 21 July 2017, 3:26 PM
 

 
Picture of Admin User
BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
by Admin User - Saturday, 15 July 2017, 10:50 PM
 

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN, KHOA CƠ BẢN

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2017, tại trường Đại học Khoa học tự nhiên đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Văn Trị, giảng viên bộ môn Toán, Khoa Cơ bản.

Thực hiện mục tiêu chuẩn hóa, nâng cao năng...

Read the rest of this topic
(340 words)