# administrative area#

Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Hi! For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps:
 1. Fill out the New Account form with your details.
 2. An email will be immediately sent to your email address.
 3. Read your email, and click on the web link it contains.
 4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
 5. Now, select the course you want to participate in.
 6. If you are prompted for an "enrolment key" - use the one that your teacher has given you. This will "enrol" you in the course.
 7. You can now access the full course. From now on you will only need to enter your personal username and password (in the form on this page) to log in and access any course you have enrolled in.
Welcome to Elearning.tcu.edu.vn
 • Sứ mệnh

  Đại học Thông tin liên lạc cam kết là đơn vị giáo dục uy tín cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, sự năng động, sáng tạo, thích ứng tốt với công việc, thăng tiến vững chắc trong nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế trí thức trong giai đoạn mới, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.. Đọc Tiếp
 • Tầm nhìn

  Xây dựng Đại học Thông tin liên lạc thành Trung tâm đào tạo đa ngành, đa bậc học chất lượng cao, gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo - Năng động - Hội nhập. Đại học Thông tin liên lạc là Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo, sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Khẳng định Đại học Thông tin liên lạc là trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục Việt Nam."Đọc Tiếp
 • Liên hệ

  Khi Học truy cập vào 1 đường LINK chứa khóa học, hệ thống báo: Khóa học có Thu phí, Bạn không thể Tự ghi danh được. Hãy liên hệ với Admin theo sđt: 0986.371.283 hoặc Email: elearning.tcu.edu.vn@gmail.com Đọc Tiếp